Aikido

Aikido klub Beograd

Aikido klub Novi Sad

Aikido savezi

Klubovi u ostalim gradovima Srbije